Објава

Објава

Почитувани наши клиенти и соработници,

На 4-ти Август 2021 година со упис на статусната промена во Централниот регистар на Република Северна Македонија и официјално се заврши процесот на поделба на ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО увоз-извоз Скопје.

 Со оваа промена успешно го финализиравме процесот на поделба со издвојување/основање на правниот субјект:

  • ДПТУ ЕЛЕКТРОМЕТАЛ 1949 ДООЕЛ Скопје

Сподели ја веста